Κανονισμοί Olympus Vertical

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ ​​

final logo VERTICAL negative.png

1. ΓΕΝΙΚΑ: Η διαδρομή των χιλίων «κάθετων» μέτρων συμπληρώνετε σε απόσταση 4,3χλμ στο γνωστό μονοπάτι «Γουμαροστάλι».

 

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Δεν θα υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο Olympus Vertical θα γίνεται την τελευταίο Σάββατοκύριακο του Ιουνίου σε ετήσια βάση, το ίδιο 3ήμερο με τον Olympus Marathon. Η εκκίνηση του κάθετου χιλιομέτρου δίνεται από τον 200μ πριν τα Πριόνια με υψόμετρο 1000μ και ο τερματισμός γίνεται σε υψόμετρο 2063μ.

 

 

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Η διαδρομή του αγώνα ακολουθεί μονοπάτι «Γουμαροστάλι».

 

7. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: Δεν υπάρχουν χρονικά όρια.

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ο αριθμός (bib) φέρει εκτός από τον αριθμό συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του αθλητή. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό. Οι αθλητές της κάθε διοργάνωσης που τερμάτισαν στον αμέσως προηγούμενο αγώνα φέρουν αριθμό ο οποίος δείχνει τη θέση τερματισμού τους την προηγούμενη χρονιά. Οι αριθμοί των υπολοίπων αθλητών ξεκινούν την αρίθμησή τους από την μεθεπόμενη εκατοντάδα από εκείνη που βρίσκεται ο τελευταίος αθλητής του προηγούμενου έτους.

Οι αριθμοί συμμετοχής δίνονται δυο μέρες πριν τον αγώνα σε ώρες που ανακοινώνονται βάσει προγράμματος. Παραλαβή των αριθμών συμμετοχής γίνεται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή από τρίτο πρόσωπο μόνο με εξουσιοδότηση. Δε δίνονται αριθμοί συμμετοχής την ημέρα του αγώνα.

 

 

9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση του Olympus Marathon, είναι προσωρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά τον αγώνα αφαιρείται. Πρόκειται κυρίως για πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ή κατευθυντικές της διαδρομής, όπως επίσης και για αποτρεπτικές σε περίπτωση λανθασμένης διαδρομής. Η σταθερή σήμανση των μονοπατιών που χρησιμοποιεί ο αγώνας είναι επαρκής, όπως επίσης και το ίδιο το ίχνος των μονοπατιών, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας της σωστής διαδρομής από τους αθλητές.

 

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η εξωτερική βοήθεια προς τους αθλητές.

 

11. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας.

 

12. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο.

 

13. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν επιπλέον η κίνηση εκτός μονοπατιού αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού του αθλητή. Άλλος σοβαρός λόγος είναι η καταστροφή σπάνιων ενδημικών φυτών της χλωρίδας του Όλυμπου. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς. Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων που ενδεχομένως συνοδεύουν κάποιους αθλητές.

 

14. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.

 

15. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Δεν υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας

 

16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

 

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.

 

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος. Μόνο μετά τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων εκτυπώνονται τα αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

 

19. ΠΟΙΝΕΣ:

  1. Ρύπανση διαδρομής (χρονική ποινή 20 λεπτών)
  2. Κοψίματα διαδρομής shortcuts (ποινή αποκλεισμού)
  3. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό τη διοργάνωσης (αποβολή από τον αγώνα και αποκλεισμός 3 χρόνων στις διοργανώσεις του Olympus Marathon)
  4.  Εξωτερική υποστήριξη και συνοδεία αθλητή (χρονική ποινή 10 λεπτων)
  5. Άρνηση παράδοση bib (αποβολή από τον αγώνα και αποκλεισμός 3 χρόνων στις διοργανώσεις του Olympus Marathon)
  6. Απώλεια αριθμού αθλητή (χρονική ποινή 10 λεπτών)
  7. Δια βίου αποκλεισμός προβλέπεται σε βαριές περιπτώσεις, όπως άσκηση βίας κατά μελών της διοργάνωσης.

 

 

20. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους τρεις άνδρες νικητές της γενικής κατάταξης και στις τρεις γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης.

 

21. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Αναμνηστικό μετάλλιο δίνεται στους αθλητές που τερματίζουν τον αγώνα.

 

22. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.

 

 

23. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Η Διοργάνωση ασφαλίζει τους συμμετέχοντες αθλητές για την περίπτωση ατυχήματος.

 

24. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η διοργάνωση διατηρεί τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του αγώνα από συνεργάτες στους οποίους αναθέτει το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

 

25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 

Ανανέωση: Δεκέμβριος 2019