Κανονισμοί Olympus Ultra

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ

final logo ULTRA negative.png

1. ΓΕΝΙΚΑ: Στους κανονισμούς που απαριθμούνται πιο κάτω, οι λέξεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: 1) ΑΓΩΝΑΣ στον Olympus Ultra, 2) ΑΘΛΗΤΕΣ στους αγωνιζόμενους, αυτούς δηλαδή που νόμιμα έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν στον αγώνα 3) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Olympus Marathon 4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ στην Οργανωτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του αγώνα και λαμβάνει τις αποφάσεις.

 

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα και έχουν τερματίσει τα δυο τελευταία χρόνια (1/1/2018 έως και την λήξη των εγγραφών) σε 2 αγώνες ορεινού τρεξίματος από 40 χλμ με 2.400 θετικής υψομετρικής και άνω ο καθένας, ή σε 1 αγώνα υπεραπόστασης από 60 χλμ και 4.000 θετικής υψομετρικής και άνω.

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες υπάρχουν κοινές ηλικιακές κατηγορίες: M18/W18 (18-23 ετών), Μ/W (24-39 ετών), Μ40/W40 (40-49 ετών), Μ50/W50 (50-59 ετών), Μ60/W60 (60-69 ετών), M70/W70 (70+). Για να θεωρείται έγκυρη μια κατηγορία, θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον έξι (6) συμμετοχές στους άνδρες και έξι (6) συμμετοχές στις γυναίκες.

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο Olympus Ultra θα γίνεται την τελευταίο Σάββατοκύριακο του Ιουνίου σε ετήσια βάση, το ίδιο Σαββατοκύριακο με τον Olympus Marathon. Η εκκίνηση δίνεται από τον Αρχαιολογικό Χώρο του Δίου και ο τερματισμός γίνεται στο κεντρικό πάρκο του Λιτοχώρου.

 

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Η διαδρομή του αγώνα ακολουθεί μονοπάτια κατά κύριο λόγο. Από τα 70 χιλιόμετρα του αγώνα, τα 64 βρίσκονται σε μονοπάτια και τα 6 σε άσφαλτο και χωματόδρομο. Τα μονοπάτια είναι καλογραμμένα και σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη. Η θετική υψομετρική διαφορά που καλύπτουν οι αθλητές φτάνει τα 5200 μέτρα, ενώ η συνολική (θετική & αρνητική) περίπου τα 10000 μέτρα. Το χαμηλότερο σημείο του αγώνα βρίσκεται στα 3 μέτρα και το ψηλότερο στα 2910 μέτρα. Συνοπτικά, ο αγώνας ακολουθεί τη διαδρομή: Δίον - Ρέμα Ορλιά - Πετρόστρουγκα – Τσιρκνιά – Κρεβάτια – Μπαρμπαλά – Ξερολάκι (ρέμα) – Ράχη Σκολιού – Σκολιό – Σκάλα - Χονδρομεσοράχι - Πριόνια - Χαράδρα Ενιπέα - Λιτόχωρο

.

7. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: Ο αγώνας κλείνει ακριβώς 19 (δεκαεννιά) ώρες μετά την εκκίνηση, στο κεντρικό πάρκο του Λιτοχώρου, όπου βρίσκεται ο χώρος τερματισμού των αθλητών. Υπάρχουν πέντε (5) ενδιάμεσα σημεία-όρια χρονικού αποκλεισμού στον αγώνα. Τα σημεία αποκλεισμού ορίστηκαν για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από αυτά τα σημεία στους χρόνους που αναφέρονται, θεωρούνται άκυροι και μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα μόνο με δική τους ευθύνη και αφού παραδώσουν τον αριθμό τους στους κριτές των σταθμών. Οι χρόνοι αποκλεισμού υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο όρο κίνησης ενός αθλητή που θα πετύχει επίδοση 19 ωρών 1) Κορομηλιά (ΚΜ-10) 3:00 ώρες, 2) Πετρόστρουγκα (ΚΜ-15) 4:30 ώρες, 3) Κρεβάτια (ΚΜ-30) 8:00 ώρες, 4) Σχολιό (ΚΜ-44) 13:45 ώρες και 5) Πριόνια (ΚΜ – 53.5) 15:45 ώρες. Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι αθλητές που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους (αθλητές που αρνούνται να παραδώσουν τον αριθμό τους, αποκλείονται για τρία χρόνια από τις διοργανώσεις του Olympus Marathon). Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 19 ώρες ακριβώς, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, σε χρόνο μεγαλύτερο των 19 ωρών, θεωρούνται ότι έφτασαν έγκυρα μέχρι το τελευταίο σημείο αποκλεισμού (Πριόνια) και θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως >19h.

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ο αριθμός (bib) φέρει εκτός από τον αριθμό συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του αθλητή. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με χρονική ποινή (1) μιας ώρας. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με χρονική ποινή (1) μιας ώρας. Οι αθλητές της κάθε διοργάνωσης που τερμάτισαν στον αμέσως προηγούμενο αγώνα φέρουν αριθμό ο οποίος δείχνει τη θέση τερματισμού τους την προηγούμενη χρονιά. Οι αριθμοί των υπολοίπων αθλητών ξεκινούν την αρίθμησή τους από την μεθεπόμενη εκατοντάδα από εκείνη που βρίσκεται ο τελευταίος αθλητής του προηγούμενου έτους.

Οι αριθμοί συμμετοχής δίνονται δυο μέρες πριν τον αγώνα σε ώρες που ανακοινώνονται βάσει προγράμματος. Παραλαβή των αριθμών συμμετοχής γίνεται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή από τρίτο πρόσωπο μόνο με εξουσιοδότηση. Δε δίνονται αριθμοί συμμετοχής την ημέρα του αγώνα.

 

9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση του Olympus Marathon, είναι προσωρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά τον αγώνα αφαιρείται. Πρόκειται κυρίως για πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ή κατευθυντικές της διαδρομής, όπως επίσης και για αποτρεπτικές σε περίπτωση λανθασμένης διαδρομής. Η σταθερή σήμανση των μονοπατιών που χρησιμοποιεί ο αγώνας είναι επαρκής, όπως επίσης και το ίδιο το ίχνος των μονοπατιών, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας της σωστής διαδρομής από τους αθλητές.

 

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΑπαγορεύεται αυστηρά η εξωτερική βοήθεια προς τους αθλητές (εκτός από περιπτώσεις που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα και υγεία του), από οποιονδήποτε. Επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων των 5 κεντρικών σταθμών του αγώνα. Δεν επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα. Συνοδεία αθλητή θεωρείται εξωτερική υποστήριξη και τιμωρείται με χρονική ποινή (1) μιας ώρας. Η χρήση “pacers” στον Olympus Ultra δεν επιτρέπεται. Η συνοδεία του αθλητή από οικεία πρόσωπα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής επιτρέπεται.

 

11. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας, αλλά με περιορισμούς. Επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).

 

12. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο.

 

13. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν επιπλέον η κίνηση εκτός μονοπατιού αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού του αθλητή. Άλλος σοβαρός λόγος είναι η καταστροφή σπάνιων ενδημικών φυτών της χλωρίδας του Όλυμπου. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς. Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων που ενδεχομένως συνοδεύουν κάποιους αθλητές.

 

14. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.

 

15. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε δώδεκα (12) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής. Στους 5 κεντρικούς σταθμούς, προσφέρεται ενισχυμένη τροφοδοσία, ενώ στους 7 δευτερεύοντες, προσφέρονται ηλεκτρολύτες και νερό. Όλοι οι αθλητές μπορούν να παραδώσουν στη διοργάνωση το πρωί της εκκίνησης, μικροαντικείμενα ή μπουκάλια με ρόφημα στο drop bag τους, που με ευθύνη της διοργάνωσης θα τους παραδοθούν στον Σταθμό "Κρεβάτια" και μόνο σε αυτόν.

 

16. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΚΙΔΙΑ:

Υποχρεωτικός εξοπλισμός Olympus Ultra
 1. Ασκός ή παγούρια για υγρά 1 λίτρου
 2. Κινητό τηλέφωνο
 3. Αντιανεμικό
 4. Φακός κεφαλής
 5. Έξτρα μπαταρίες
 6. Αλουμινοκουβέρτα
Προαιρετικός εξοπλισμός Olympus Ultra
 1. Γάντια (σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών)
 2. Σκούφος (σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών)
 3. Δεύτερος φακός κεφαλής

 

17. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι 12. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Οι Σταθμοί 3, 7 & 11 (Κορομηλιά, Κρεβάτια και Πριόνια) αποτελούν ταυτόχρονα και χρονικά σημεία αποκλεισμού ("Πόρτες") για τον αγώνα. Μόνο στους συγκεκριμένους Σταθμούς μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω υπέρβασης χρόνου.

 

18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

 

19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Σε τρεις Σταθμούς Ελέγχου (Πετρόστρουγκα, Κρεβάτια, Πριόνια) θα υπάρχουν γιατροί που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα των αθλητών. Ελικόπτερο θα απογειωθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά από σχετική εισήγηση των γιατρών του αγώνα. Εφόσον γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του.

 

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ : Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή ή και να αναβάλλει για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

 

21. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος. Μόνο μετά τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων εκτυπώνονται τα αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

 

22. ΠΟΙΝΕΣ:

 1. Ρύπανση διαδρομής (χρονική ποινή μιας (1) ώρας)
 2. Κοψίματα διαδρομής shortcuts (ποινή αποκλεισμού)
 3. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό τη διοργάνωσης (αποβολή από τον αγώνα και αποκλεισμός 3 χρόνων στις διοργανώσεις του Olympus Marathon)
 4. Παραβίαση κανονισμού μπατόν (χρονική ποινή μιας (1) ώρας)
 5. Εξωτερική υποστήριξη και συνοδεία αθλητή (χρονική ποινή μιας (1) ώρας)
 6. Άρνηση παράδοση bib (αποβολή από τον αγώνα και αποκλεισμός 3 χρόνων στις διοργανώσεις του Olympus Marathon)
 7. Απώλεια αριθμού αθλητή (χρονική ποινή μιας (1) ώρας)
 8. Δια βίου αποκλεισμός προβλέπεται σε βαριές περιπτώσεις, όπως άσκηση βίας κατά μελών της διοργάνωσης.

 

23. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους τρεις άνδρες νικητές της γενικής κατάταξης και στις τρεις γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης, όπως επίσης και στους τρεις πρώτους νικητές των ηλικιακών κατηγοριών Μ18, Μ, Μ40, Μ50, Μ60, Μ70 & W18, W, W40, W50, W60, με την προϋπόθεση ότι κάθε τιμώμενη κατηγορία συγκεντρώνει τουλάχιστον 6 αθλητές για τους άνδρες και 6 αθλητές για τις γυναίκες. Σε διαφορετική περίπτωση τιμάται μόνον ο πρώτος νικητής της κατηγορίας.

 

24. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Αναμνηστικό μετάλλιο δίνεται μόνο στους αθλητές που τερματίζουν μέσα στο χρονικό όριο εγκυρότητας των 19 ωρών. Όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως επίδοσης, τιμώνται με το ίδιο μετάλλιο. Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής δίνεται σε όλους τους αθλητές, ασχέτως τελικής κατάληξης (τερματισμός ή εγκατάλειψη), όπου αναγράφεται ο τελικός χρόνος και σειρά γενικής κατάταξης ή το σημείο εγκατάλειψης, για όσους εγκατέλειψαν. Τα μετάλλια επιδίδονται στους αθλητές στον τερματισμό τους, ενώ τα διπλώματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΜ, μετά τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων του αγώνα, από όπου θα είναι δυνατή και η εκτύπωσή τους. 

 

25. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.

 

26. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Η Διοργάνωση ασφαλίζει τους συμμετέχοντες αθλητές για την περίπτωση ατυχήματος.

 

27. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η διοργάνωση διατηρεί τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του αγώνα από συνεργάτες στους οποίους αναθέτει το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

 

28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 

Ανανέωση: Ιανουάριος 2022