Επιτρέπεται η υποβοήθηση αθλητών από συναθλητές τους;

Απάντηση

Επιτρέπεται, αλλά κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθητικών μέσων έλξης, όπως ελαστικά σχοινιά ή οποιαδήποτε άλλα μέσα υποδηλώνουν οργανωμένη (εσκεμένη) προσπάθεια υποβοήθησης.

Κατηγορία ερώτησης