ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ "Olympus Vertical"

Α/Α Bib Επίθετο Φ Κατ. Εθνικότητα Χώρα κατοικίας Κατοικία Ομάδα/Χορηγός
1 3067 KARAVERGOU ELENI F W50 GRC GRC ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ