Τι είδους αγώνας είναι ο Olympus Marathon;

Απάντηση

Είναι ένας αγώνας mountain running ή skyrunning, μήκους 44 χιλιομέτρων περίπου και θετικής υψομετρικής διαφοράς 3170 μέτρων. Η διαδρομή είναι χαραγμένη κυρίως σε μονοπάτια (36 km) αλλά και σε ασφαλτόδρομο (8 km).
Η ευρύτερη ονομασία trail running δεν είναι η πλέον δόκιμη για τον συγκεκριμένο αγώνα, αφού οι προδιαγραφές του τον κάνουν να διαφέρει αρκετά από τον όρο "trail" (ιδιαίτερα άγριο τεραίν, μεγάλες κλίσεις, απόκρημνο ανάγλυφο, μεγάλη υψομετρική διαφορά).

Κατηγορία ερώτησης